הנני מאשר/ת הסכמה זו

מסכימ/ה כי המידע לעיל נשמר ע"י מדיקל אקספו לצורך הזמנתך לכנסים רפואיים. חברתנו רשאית להעביר חלק מהמידע לגוף שלישי בנושא זימון לכנסים ועדכוני רישום תרופות

להצטרפות והשתתפות בכנס יש למלא את הפרטים בטופס. מייל עם לינק התחברות יישלח בסמוך לכנס